Volwassenenonderwijs

Stoppen met leren doe je nooit

Daarom brengt Uitgeverij VAN IN voor het talenonderwijs aan volwassenen moderne, communicatief-functionele handboekenreeksen die inspelen op de nieuwste onderwijstrends:

  • nadruk op taalvaardigheden
  • taalleren in de doeltaal
  • duidelijke verhaallijn die de spreekdurf bevordert
  • aansluiting bij de leefwereld van volwassenen
  • impliciete grammaticaopbouw in het leerproces
  • mogelijkheid tot zelfstandig bijleren dankzij expliciete grammatica- en woordenschatoefeningen
  • bij heel wat uitgaven een Bordboek Plus

Lesgever en cursist genieten bovendien van het comfort van de nieuwste onderwijstrends. Want leren voor het leven is ook leren voor de toekomst.