Inhoud Hoekenbox

Elke box bevat alle materialen die u nodig heeft om het hoekenwerk te organiseren*:

 • 40 opdrachtkaarten
 • Kopieerkaarten (oefeningen, oplossingen en hulpkaarten)
 • Materiaalkaarten
 • Cd met geluidsfragmenten bij de boxen taal en muzische vorming
 • 50 enveloppen (A4-formaat) met een groot transparant venster, om alle materialen nodig bij een opdracht te bundelen, of snel opdrachten te selecteren die aansluiten bij de geziene leerstof of volgens de beschikbare tijd.

Leerinhouden per box

De opdrachten in de verschillende boxen zijn gelinkt aan de inhouden van de leerplannen en kunnen naast alle methodes gebruikt worden.
  
HOEKENBOX
TAAL:
 . HOEKENBOX WISKUNDE:

Bevat 5 soorten oefeningen:

 • spreek-en luisteroefeningen
 • leesoefeningen
 • schrijfkaarten
 • oefeningen taalbeschouwing
 • oefeningen bij woorden en letters
 

Bevat 5 soorten oefeningen: 

 • meten en metend rekenen
 • getallenkennis
 • bewerkingen
 • meetkunde
 • toepassingen
HOEKENBOX
WO:
  HOEKENBOX MUZISCHE VORMING:

Leerjaar 2 bevat volgende thema's:

 • Thema 'groot en klein'
 • Thema 'oud en nieuw'
 • Thema 'binnenste buiten'
 • Thema 'kunstjes'
 

Bevat 4 reeksen kaarten:

 • Beeldopvoeding
 • Muziekoefeningen
 • Aanzetten tot dramatisch spel
 • Poëzie oefeningen
De inhoud verschilt voor elk leerjaar. In elk leerjaar komen 4 thema’s aan bod met telkens 10 opdrachtkaarten.    


*Sommige opdrachten vragen bijkomende materialen zoals kranten, boeken, tijdschriften ... Het gaat hier om zaken die in de meeste gevallen tot de standaarduitrusting van een klas behoren.