PraktVerbintenissenRecht
Praktisch verbintenissenrecht
Wenzel Tijs - Annelies Verdoodt

Praktisch verbintenissenrecht wil de lezer in een toegankelijke taal wegwijs maken
in het verbintenissenrecht. De volgende principes worden daarbij gehanteerd:
  • geen encyclopedische opsommingen of academische discussies, maar wel de essentie en inzichten waarmee de lezer zelf aan de slag kan
  • bevattelijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die de abstracte theorie concreet maken
  • aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht
  • oproep tot reflectie en (inter)actie aan de hand van vragen en toepassingen
Het boek richt zich tot de professionele bachelor.

De geïnteresseerde lezer die met elementaire kennis van zaken aan het rechtsverkeer
wenst deel te nemen – de ondernemer, de particulier, de consument … die
zich afvraagt hoe het contractenrecht functioneert en welke rechten en plichten hij
heeft, of de werkgever, de ouder, de eigenaar/houder van een zaak, een onroerend
goed of een dier die zich afvraagt welke aansprakelijkheden hij riskeert – kan in het
boek eveneens zijn gading vinden.

Extra onlinemateriaal

  • overzichtelijke schema’s uit het handboek
  • oefeningen en casussen
  • oplossingen voor de docent
  • PowerPointpresentatie voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be