PraktVennootschapsRecht
Praktisch vennootschapsrecht
An De Graeve - Jan Roodhooft - Bart Windey

Praktisch vennootschapsrecht volgt het concept van de Praktisch recht-reeks en
biedt daarbij de volgende tools aan:
  • geschreven in een toegankelijke taal
  • verwijzingen naar rechtsbronnen doorheen de tekst
  • zeer veel concrete voorbeelden
  • casussen per onderdeel
  • een verklarende begrippenlijst achteraan en een overzicht van de belangrijkste definities uit het Wetboek van Vennootschappen
Praktisch vennootschapsrecht legt de nadruk op de meest voorkomende vennootschapsvormen: nv, bvba, vof, comm. v., comm. va., maar behandelt ook kort
de vzw, de vso, het ESV en EESV. Deze editie bespreekt ook hoe die vormen in de
toekomst zullen evolueren en mogelijk gereorganiseerd zullen worden.

De auteurs blikken uiteraard vooruit naar de wijzigingen die het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen met zich zal meebrengen.

Extra onlinemateriaal

  • oplossingen en bijkomend oefenmateriaal voor de docent
  • PowerPointpresentatie en rechtspraak voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be