PraktAdminRecht
Praktisch administratief recht
Inge Cleymaet - Stijn Vandamme - Bernard Hubeau (ed.)

Praktisch administratief recht is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs en
bespreekt het administratief recht vanuit de volgende invalshoeken:
 • de fundamenten van het administratief recht
 • de openbare diensten
 • goederen
 • ruimtelijke ordening en milieurecht
 • rechtsbescherming tegen het bestuur
De theorie wordt toegelicht aan de hand van:
 • verwijzingen naar rechtsbronnen
 • talrijke concrete voorbeelden
 • een uitgebreide oefeningenmodule met oefeningen, casussen en een deeloverschrijdende oefening
Het totaalpakket met theorie, concrete voorbeelden en een zeer uitgebreid

oefeningenpakket maken het boek ook bijzonder geschikt voor zelfstudie.

Extra onlinemateriaal

 • aanvullingen bij het boek
 • extra oefeningen en casussen per deel, per hoofdstuk en een aantal deeloverschrijdende oefeningen (voor docenten)
 • oplossingen voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be