Recht

Er verandert heel wat in het Belgische recht. Hieronder vindt u een lijstje van de belangrijkste hervormingen en de handboeken waarop die hervormingen een impact hebben. Uiteraard worden alle edities aangepast aan de actuele wetgeving.

Aanpassingen aan het erfrecht, schenkingsrecht en huwelijksvermogensrecht

  • Praktisch burgerlijk recht + Praktisch burgerlijk recht - uitgediept
  • Praktisch registratie- en erfrecht - basisbeginselen
  • Praktisch gezondheidsrecht

Aanpassingen aan het economisch recht en de vennootschapswetgeving

  • Praktisch economisch recht + Praktisch economisch recht - basisbeginselen
  • Praktisch vennootschapsrecht

Hervorming van de vennootschapsbelasting

  • Praktisch belastingrecht
  • Praktisch vennootschapsbelasting

Grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek (voor de edities 2019)

  • Praktisch burgerlijk recht + Praktisch burgerlijk recht - uitgediept
  • Praktisch verbintenissenrecht (normaal tweejaarlijkse update, nu herwerkte editie in 2018 én 2019)