FamiliebedrijfVA
Het familiebedrijf in vraag en antwoord

Over groei en continuïteit

Patrick De Schutter - Thierry Van Loocke

Deel 1: Familie en relaties
Deel 2: Bedrijf en professionalisering

Na het succes van Hoe succesvol is uw familiebedrijf? diepen de auteurs in deze
uitgaven de belangrijkste uitdagingen voor familiebedrijven verder uit
in vraag en antwoord. Daarvoor kunnen ze opnieuw steunen op hun jarenlange

praktijkervaring met familiebedrijven. In de uitdagingen die de auteurs onderkennen, onderscheiden ze twee hoofdthema’s: de professionalisering van de intermenselijke en familiale relaties, en de professionalisering van het bedrijf. In het eerste deel diepen de auteurs het eerste hoofdthema verder uit aan de hand van volgende topics:

  • opvolging in het familiebedrijf
  • behoorlijk bestuur van het bedrijf en de familie
  • personeelsmanagement
Deel 2 gaat uitgebreid in op de professionalisering binnen familiebedrijven en
vervolledigt aan de hand van drie kerntopics het hele spectrum aan uitdagingen van
het hedendaagse familiebedrijf:
  • de missie, visie en strategie
  • het financieel beleid
  • het operationeel beleid
Enkel indien het familiebedrijf een valabel antwoord kan formuleren op de
gestelde vragen, is de toekomst van de onderneming en een goede familiale

verstandhouding verzekerd.

Deze reeks vormt de perfecte gids voor elk familiebedrijf omwille van:
  • de toegankelijke taal
  • de duidelijke structuur (vraag en antwoord)
  • het praktische stappenplan
  • de praktijkvoorbeelden uit Vlaamse familiebedrijven

Bekijk de inhoudsopgaves

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be