WegwijsThuisverpleging
Wegwijs in de thuisverpleging

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Wegwijs in de thuisverpleging biedt een antwoord op verschillende vragen waarmee
verpleegkundigen geconfronteerd worden en is bedoeld voor studenten verpleegkunde in de hogescholen en het hoger beroepsonderwijs.

Wat zijn de belangrijkste evoluties in de thuisverpleging? Hoe wordt thuisverpleging
gefinancierd? Wat zijn de mogelijkheden om als thuisverpleegkundige
te werken? Wat is de eigenheid van de thuisverpleging? Wat is de plaats van de
thuisverpleging in het huidige zorglandschap? Dit boek beantwoordt al die vragen
met theoretische uiteenzettingen en praktische illustraties op basis van concrete
casussen
uit de dagelijkse praktijk.

Verder gaat dit boek in op specifieke evoluties en trends in de thuisverpleging zoals

digitalisering, de samenwerking met andere actoren in de zorgsector, de competenties waarover je moet beschikken om als thuisverpleegkundige te werken en de structuren waarin je aan de slag kunt.

De leerdoelstellingen die voorafgaan aan elk hoofdstuk bieden de student en docent concrete leerdoelen en extra houvast.

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be