CompetentiesErgotherapie
Competenties en leerresultaten voor de professionele bachelor in de ergotherapie
Dominique Van de Velde

Uitsluitend via POD verkrijgbaar: pod.deboeck.com

Competenties en leerresultaten voor de professionele bachelor in de ergotherapie
onderzoekt en bespreekt de nieuwe kennis- en vaardigheidsdomeinen voor de
bacheloropleidingen in de ergotherapie. Het boek is bedoeld als handleiding
voor studenten, lesgevers, curriculumvoorzitters, praktiserende ergotherapeuten en
stagebegeleiders
.

Accurate diagnosestelling, coaching, adviesverlening, behandeling, management en
onderzoek behoren tot de competenties van de hedendaagse ergotherapeut in een
snel wijzigende multiculturele maatschappij. Rekening houdend met de Europese
afspraken uit het Bolognaproces, de (inter)nationale referentiekaders, occupational
science en ergotherapieliteratuur voor dit boek een overzicht van de competenties
en de daaruit voortvloeiende leerresultaten van de professionele bachelor in de
ergotherapie.

Bekijk de inhoudsopgave

asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be