InterneControlePraktijk
Interne controle in de praktijk
Griet Beerten - Thierry Van Loocke

Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren:

  • of ze nog op schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, tevredenheid van klanten en personeel vergroten, maatschappelijk verantwoord ondernemen …)
  • of haar activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering 
  • of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels

In Interne controle in de praktijk lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen
ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de
realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het
beschermen van activa. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de
theorie en de dagelijkse praktijk.

Interne controle in de praktijk richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement
en bestuurswetenschappen, (stagiair-) bedrijfsrevisoren en (stagiair-) accountants,
als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies in vzw’s.

Extra onlinemateriaal

  • modeloplossingen voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be