BoekhoudenvoorhetBeleid
Boekhouden voor het beleid

Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens - Els Koolen - Luk Van Haute

Boekhouden voor het beleid is bestemd voor studenten van het hoger onderwijs en
voor iedereen die geen of maar een beperkte voorkennis van dubbel boekhouden
heeft. 

De nadruk ligt op de beheersing van de
techniek van het dubbel boekhouden
en op inzicht krijgen in de structuur van de balans en de resultatenrekening. Daarbij
benadert Boekhouden voor het beleid boekhouden niet als een doel op zich, maar
als een belangrijke informatiebron die kan dienen als beleidsinstrument voor commerciële en financiële beslissingen.

Aan de hand van concrete voorbeelden, casestudy’s, praktijkdocumenten en schema’s verdiept de student zich stapsgewijs in de boekhoudkundige verwerking van:
  • aan- en verkopen van handelsgoederen
  • personeelskosten
  • investeringen in vaste en vlottende activa
  • financiering met eigen en vreemd vermogen
  • de jaarlijkse afsluitwerkzaamheden
De heldere schrijfstijl en overzichtelijke structuur maken dit inleidend leer- en werkboek ook uitermate geschikt voor zelfstudie.

Deze herwerkte editie is aangepast volgens de bepalingen van het Koninklijk
Besluit van 18 december 2015
(omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in
de Belgische wetgeving) en de modellen van de jaarrekening volgens de Nationale
Bank.


Extra onlinemateriaal

  • digitale oefeningen
  • oplossingen voor de docent
  • PowerPointpresentatie voor de docent
  • uitneembaar minimum algemeen rekeningenstelsel

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be