AlgemeenBoekhouden
Algemeen boekhouden

Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens

Algemeen boekhouden is geschreven voor iedereen die boekhouden wil studeren
vanuit de wetgeving op de boekhouding. Een didactische opbouw, met veel
oefeningen en schema’s, staat daarbij voorop. De Belgische boekhoudwetgeving
is het uitgangspunt, met achteraan ook een inleiding op de IAS/IFRS-standaarden.

Algemeen boekhouden richt zich naar studenten die een eerste, grondige inleiding
op het boekhouden beogen. Door de aanpak is het boek ook heel geschikt voor
zelfstudie.

Met Algemeen boekhouden krijgt u inzicht in:
 • het boekhoudsysteem
 • werken met het rekeningenstelsel
 • de documenten die geregistreerd moeten worden
Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:
 • het systeem van dubbel boekhouden
 • de commerciële activiteiten van een handelsonderneming
 • de financiële activiteiten van een handelsonderneming
 • boekhouden in de praktijk (wetgeving en methodes)
 • studie van de activa en de passiva
 • regularisatie- en afsluitwerkzaamheden
Naast het uitgebreide oefeningenaanbod in het boek zelf, krijgt u toegang tot de
bijbehorende digitale oefenmodule.

Deze editie is aangepast volgens de bepalingen van het koninklijk
besluit van 18 december 2015 (omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in
de Belgische wetgeving) en de modellen van de jaarrekening volgens de Nationale
Bank.


Extra onlinemateriaal

 • aanvullende informatie bij de case (statuten onderneming, jaarrekening vorig boekjaar …)
 • blanco journalen, berekeningsbladen in Excel en checklists
 • oplossingen voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Meerdere uitgaven combineren of eigen materiaal toevoegen?

Ik bekijk graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. 

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer informatie over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be